IMMUNOFENOTYPERING

Laboratorium: Immunologie Tel: 02/477.5079 Formulier: Cel.Immunologie Diagnoseregel: 43,68,69

Afnamecondities:
bloed:
- volwassenen: 3x EDTA 2.6
- kinderen: 1x EDTA 2.6
- micromethode: slechts in uitzonderlijke gevallen (contact opnemen met het laboratorium); minimaal 1 mL bloed in EDTA-microbuisje
beenmerg:
- 1 mL aspiraat in EDTA BM (op laboratorium verkrijgbaar)
vocht of lavage:
- zoveel als mogelijk in functie van het aantal gekernde elementen
punctie van organen:
- cellen suspenderen in EDTA BM (op laboratorium verkrijgbaar)
biopt van organen:
- biopt op vochtig doekje (fysiologische oplossing) in gesloten potje naar het laboratorium anatomopathologie (aanvraagformulier anatomopathologie gebruiken)
uitstrijkje, cytospinpreparaat:
- vers gemaakt zonder fixatie
Frequentie van uitvoering: 5x/week

Referentiewaarden - Interpretatie:
1. Lymfocytensubsets-immuunbilan:
						
CD Klasse			normale waarden (bloed, volwassenen)(%)		absolute waarden (/ÁL)				
CD3+		T cellen			62.0-84.4				899-2190
CD3+CD4+	T helper			29.0-67.1				452-1420
CD3+CD8+	T suppressor/cytotoxisch	10.5-44.3				259-991
CD3+CD16CD56+	natural killer T cellen		0.3-6.8					9-97
CD19+		B cellen			5.5-20.2				99-355
CD3-CD16CD56+	natural killer cellen		1.9-19.6				37-379				

CD4/CD8		verhouding	0.70-2.90

2. Leukemie, lymfoomtypering, myeloomtypering en PNH-typering (vroeger HAM-SUCROSE test): vooraf het laboratorium contacteren


terug naar Labogids index. | Recente aanpassingen UZ Brussel Labogids